CAGI

 ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHATGPT

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ AI PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SỐ”

ĐƠN VỊ TỔI CHỨC

TRƯỜNG DHSPNT TRUNG ƯƠNG

Mục đích của chương trình “Ứng dụng công nghệ AI phát triển kỹ năng số”

Chương trình được tạo ra với mục đích thúc đẩy “Trường Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương” trong việc sử dụng công nghệ AI và các công cụ của AI để nâng cao kỹ năng số của mọi người. Với sự phát triển không ngừng của công nghệ và trí tuệ nhân tạo, việc ứng dụng kỹ năng số trở thành một yếu tố quan trọng để thành công trong việc kinh doanh và phát triển thương hiệu.

Chương trình này tập trung vào việc cung cấp các tài liệu, công cụ và khóa học sử dụng công nghệ ”AI – ChatGPT,  Midjourney,  Stable Diffusion” để giúp người dùng tiếp cận và nắm bắt được các kỹ năng cơ bản và nâng cao về công nghệ AI và ứng dụng ” ChatGPT,  Midjourney,  Stable Diffusion”. Chương trình không chỉ hướng tới việc trang bị kiến thức cho cán bộ và các thành viên trong Trường Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương mà còn thúc đẩy sự chia sẻ, giao lưu và hợp tác trong cộng đồng Ai – ” ChatGPT,  Midjourney,  Stable Diffusion”

Ý nghĩa của chương trình “Ứng dụng công nghệ AI phát triển kỹ năng số”

Chương trình “Ứng dụng công nghệ AI phát triển kỹ năng số” đem lại nhiều ý nghĩa quan trọng cho sự phát triển của “Cộng đồng bất động sản Việt Nam”. Trước hết, chương trình giúp người dùng tiếp cận và khai thác sự tiềm năng của công nghệ ” AI – ChatGPT,  Midjourney,  Stable Diffusion”  trong việc phát triển kỹ năng số và phát triển kinh tế. Nhờ vào việc sử dụng công nghệ AI, người học có thể truy cập vào tài liệu, công cụ tiên tiến và các khóa học tương tác, từ đó nâng cao hiệu quả học tập và nắm vững kiến thức về ” AI – ChatGPT,  Midjourney,  Stable Diffusion” .

Chương trình còn giúp mở rộng và tăng cường mạng lưới cộng đồng, tạo điều kiện cho mọi người kết nối, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau. Việc hợp tác trong cộng đồng tạo ra một môi trường học tập và phát triển đa dạng, thúc đẩy sáng tạo và trao đổi ý tưởng.