CAGI

Chương trình chuyên sâu về AI: Ứng dụng Stable Diffusion cho Thành công của bạn.

Với Diffusion Ổn định, bạn không chỉ có thể vui chơi mà còn có nhiều ứng dụng trong kinh doanh. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn qua các ngành công nghiệp khác nhau mà Diffusion Ổn định có thể được sử dụng và cho bạn thấy cách nó có thể có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ học cách luôn dẫn đầu với công nghệ tiên tiến này và cách nó có thể cách mạng hóa cách bạn kinh doanh.

2.647 học viên đã đăng ký


Chào mừng bạn đến với khóa học trực tuyến cao cấp của chúng tôi về Diffusion Ổn định, một công nghệ trí tuệ nhân tạo sinh sản tiên tiến đã cách mạng hóa cách chúng ta tạo nội dung. Với khóa học toàn diện này, bạn sẽ có được hiểu biết sâu về Diffusion Ổn định và học cách khai thác sức mạnh của nó cho nhu cầu kinh doanh của bạn.

Tham gia khóa học này, bạn sẽ có truy cập vào sự hướng dẫn và đào tạo chuyên gia từ các chuyên gia trong ngành có kiến ​​thức rộng về công nghệ. Bạn sẽ học những nguyên tắc cơ bản của Diffusion Ổn định, bao gồm lịch sử của nó, cách nó hoạt động và các lợi ích mà nó có thể mang đến cho doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi sẽ dẫn bạn qua quá trình từng bước để tạo tài khoản của bạn và tham gia Diffusion Ổn định, đảm bảo rằng bạn có tất cả những gì cần thiết để khám phá các khả năng của nó. Hướng dẫn toàn diện của chúng tôi về cách tạo các lời nhắc hiệu quả và các ví dụ thực tế sẽ chỉ cho bạn cách viết các lời nhắc chuyên nghiệp để tạo hình ảnh có kết quả.

Với Diffusion Ổn định, bạn không chỉ có thể vui chơi mà còn có nhiều ứng dụng trong kinh doanh. Các chuyên gia của chúng tôi sẽ chỉ cho bạn qua các ngành công nghiệp khác nhau mà Diffusion Ổn định có thể được sử dụng và cho bạn thấy cách nó có thể có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Bạn sẽ học cách luôn dẫn đầu với công nghệ tiên tiến này và cách nó có thể cách mạng hóa cách bạn kinh doanh.

The opportunities with Stable Diffusion are endless. By mastering this technology, you can create unique and personalized content, saving you time and money while increasing the viability of your business. Don’t miss this opportunity to take your business to the next level with Stable Diffusion. Join today and unleash your creativity!

Bài học đào tạo

1
Mở đầu
30 sec
2
Bài 1: Hiểu các nguyên tắc cơ bản của Stable Diffusion
12 min
3
Bài 2: Câu chuyện đằng sau Stable Diffusion: nguồn gốc và sự phát triển
20 min
4
Bài 3: Bắt đầu: Tạo tài khoản và tham gia Stable Diffusion
11 min
5
Bài 4: Sử dụng Stable Diffusion miễn phí: Hướng dẫn từng bước cho DreamStudio và website Stability AI
8 min
6
Bài 5: Tham gia server Stable Foundation trên Discord: Theo dõi thông tin
10 min
7
Bài 6: Credit miễn phí và theo dõi cách sử dụng: Tìm hiểu về hệ thống credit của Stable Diffusion
12 min
8
Bài 7: Tạo prompts hiệu quả cho Stable Diffusion: Hướng dẫn toàn diện
14 min
9
Bài 8: Prompts chuyển văn bản thành hình ảnh: Các phương pháp hay nhất và ví dụ trong thế giới thực
18 min
10
Bài 9: Ứng dụng kinh doanh của Stable Diffusion: Nhận định tiềm năng trong các ngành công nghiệp khác nhau
22 min
11
Bài 10: Khám phá các tác động và cơ hội của Stable Diffusion trong thế giới kinh doanh ngày nay
25 min
12
Kết luận
30 sec

Bài kiểm tra & Câu hỏi

1
Bài kiểm tra 1: Các Nguyên Tắc Cơ Bản của Sự Lan Truyền Ổn Định
5 câu hỏi
2
Bài kiểm tra 2: Sử dụng Stable Diffusion miễn phí
5 câu hỏi
3
Bài trắc nghiệm 3: Tạo Prompt hiệu quả cho Stable Diffusion
5 câu hỏi
4
Bài kiểm tra 4: Lời gợi ý văn bản-hình ảnh trong Stable Diffusion
5 câu hỏi
5
Bài kiểm tra 5: Ứng dụng kinh doanh của Stable Diffusion
5 câu hỏi

Nhiệm vụ bài tập - 5 Bài tập cấp độ Beginner

1
Chủ đề Bài tập 1: Tạo câu hỏi kích thích hiệu quả
2
Chủ đề Bài tập 2: Câu hỏi Từ văn bản đến Hình ảnh
3
Chủ đề Bài tập 3: Ứng dụng kinh doanh của Stable Diffusion
4
Chủ đề Bài tập 4: Hiểu hệ thống tín dụng của Stable Diffusion
5
Chủ đề Bài tập 5: Khám phá tác động và cơ hội của Stable Diffusion trong thế giới kinh doanh hiện nay

Nhiệm vụ bài tập - 5 Bài tập cấp cao

1
Chủ đề Bài tập 1: Triển khai Stable Diffusion trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe
2
Chủ đề Bài tập 2: Tổng hợp văn bản thành hình ảnh bằng Stable Diffusion
3
Chủ đề Bài tập 3: Hiện thực hóa tiềm năng của Stable Diffusion trong các hệ thống tự động
4
Chủ đề Bài tập 4: Tối ưu hóa Stable Diffusion cho việc tạo ra văn bản quy mô lớn
5
Chủ đề Bài tập 5: Xây dựng một Hệ thống Tiên đoán với Stable Diffusion

Hãy là người đầu tiên đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để để lại đánh giá
Nhận khóa học
Bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày

Bao gồm

1 hour
Truy cập trọn đời
Truy cập trên điện thoại di động và TV