CAGI

 

Nâng cao năng lực số cho thanh niên: Chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số

https://doanhnghiephoinhap.vn/nang-cao-nang-luc-so-cho-thanh-nien-chuyen-doi-so-de-phat-trien-chinh-quyen-so.html

Là một trong 10 chuyên đề của Lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội khối nông thôn huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước năm 2023 với 80 học viên tham dự.

Lớp tập huấn trong 05 ngày (từ ngày 22 đến 26-5/2023).

Nhằm nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu nhi cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội khối nông thôn trên địa bàn, huyện Đoàn Bù Đăng phối hợp Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn trong 05 ngày (từ ngày 22 đến 26-5/2023).

Lớp tập huấn được các giảng viên đến từ phân viện Miền Nam; Hội đồng huấn luyện viên TW; Giảng viên Trung tâm chính trị trang bị 10 chuyên đề như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam – Người tổ chức, lãnh đạo và là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ và đoàn viên thanh niên; Triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội và phương pháp tuyên truyền miệng.

Chuyên đề đấu tranh trên không gian mạng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nội dung và hình thức sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới; Thanh niên với các nền tảng mạng xã hội; Kỹ năng công tác Đoàn – Hội; Nâng cao năng lực số cho thanh niên: Chuyển đổi số để phát triển Chính quyền số; đấu tranh trên không gian mạng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; Hướng dẫn chơi trò chơi lớn và múa hát tập thể; Đoàn kết tập hợp thanh niên thông qua một số mô hình: Đoàn kết tập hợp thanh niên yếu thế; Đoàn kết tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo;Thanh niên với chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời thông qua lớp tập huấn các học viên còn được trang bị các kỹ năng nhận và truyền tin, lều trại, hành quân dã ngoại. Phương pháp thực hành ngoài trời; kỹ năng chơi trò chơi lớn.

Phương pháp thực hành ngoài trời; kỹ năng chơi trò chơi lớn.

Đây cũng là dịp đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội trong toàn huyện gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn – Hội tại cơ sở trong thời kỳ mới.

Tham gia chương trình tập huấn tại đây, Công ty Cổ phần Enviva cử chuyên gia giới tiệu, tập huấn Chương trình “Ứng dụng dụng AI phát triển kỹ năng số”. Đây cũng là một nội dung trọng điểm của Enviva trong năm 2023 dành cho các đoàn viên thanh niên nói riêng và các đơn vị, tổ chức nói chung. Thông qua Chương trình, Enviva triển khai rộng rãi cho cộng đồng nhằm giúp cho mỗi cá nhân, tổ chức tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ AI trong công việc và cuộc sống.

Đại diện lãnh đạo Công ty cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi phối hợp với các cấp Đoàn cơ sở trong việc hỗ trợ và cung cấp tài nguyên số cho các đoàn viên thanh niên. Hy vọng Đoàn Thanh niên tiếp tục pháp huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết tuổi trẻ, trách nhiệm cộng đồng, đóng góp một phần quan trọng cho dân tộc Việt hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số.

Công ty Cổ phần Enviva hiện đang thực hiện:

– Cung cấp các giải pháp chuyển đổi số, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước tích hợp các giải pháp, sản phẩm để hỗ trợ người Việt tăng cường năng lực trong công việc.

– Xây dựng các chương trình đào tạo theo chuẩn Việt Nam và quốc tế nhằm giúp cho hệ thống giáo dục, các doanh nghiệp, cá nhân,… được tiếp cận và sử dụng các thành quả KH&CN mới nhất.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Enviva phối hợp với Bộ GD&ĐT, Bộ TTTT, Bộ LĐ TB&XH,… các tổ chức chính trị xã hội (Đoàn TN, công đoàn), các đơn vị đào tạo, doanh nghiệp, … tổ chức các chương trình tăng cường năng lực cho cán bộ, về năng lực số.

Chương trình” Ứng dụng công nghệ AI phát triển kỹ năng số”