CAGI

Chương trình giá thấp nhất có sẵn

Gói chương trình All-in-one của ChatGPT

ChatGPT Mastery: Khai thác toàn bộ tiềm năng của trí tuệ nhân tạo - Tham gia và bắt đầu sử dụng ChatGPT

Lời mở đầu
Bài 1: Giới thiệu về ChatGPT: Hiểu những điều cơ bản
Bài 2: Tham gia và thiết lập tài khoản ChatGPT của bạn: Hướng dẫn từng bước
Bài 3: Tạo lời nhắc (Prompt) đầu tiên của bạn: Các khái niệm và nguyên tắc chính
Bài 4: Gợi ý kỹ thuật: Kỹ thuật tạo lời nhắc hiệu quả
Bài 5: Các phương pháp hay nhất để viết lời nhắc: Mẹo và chiến lược để thành công
Bài 6: Ứng dụng kinh doanh của ChatGPT: Khám phá các trường hợp sử dụng trong các ngành
Bài 7: Các ví dụ thực tế và nghiên cứu điển hình trong ChatGPT
Bài 8: Tác động của ChatGPT: Trí tuệ nhân tạo đang thay đổi doanh nghiệp và xã hội như thế nào
Bài 9: Lợi ích của ChatGPT: Thuận lợi cho Doanh nghiệp và Người tiêu dùng
Bài 10: Cơ hội với ChatGPT: Tận dụng AI để tăng trưởng và đổi mới
Nhận xét kết thúc

Mở khóa sức mạnh của ChatGPT: Mẹo thực tế, kỹ thuật và các gợi ý nâng cao với lời giải thích

Lời mở đầu
Bài 1: Giới thiệu về AI tạo sinh và ChatGPT
Bài 2: Tìm hiểu Kiến trúc và Huấn luyện ChatGPT
Bài 3: Sức mạnh của Prompts: Tạo luồng hội thoại trong ChatGPT
Bài 4: Viết Prompts hiệu quả cho ChatGPT: Các ví dụ và phương pháp hay nhất
Bài 5: Tạo Cá tính và Giọng điệu trong ChatGPT: Mẹo và Kỹ thuật
Bài 6: Ứng dụng ChatGPT: Các trường hợp sử dụng và ví dụ trong thế giới thực
Bài 7: Sử dụng ChatGPT cho Dịch vụ khách hàng: Lợi ích và Chiến lược
Bài 8: ChatGPT dành cho marketing: Tạo chiến dịch và trải nghiệm cá nhân hóa
Bài 9: ChatGPT để sáng tạo nội dung: Lên ý tưởng và nâng cao năng suất
Bài 10: Đạo đức và xu hướng trong ChatGPT: Giảm thiểu rủi ro và đảm bảo công bằng
Nhận xét kết thúc