CAGI

 

Sử dụng Trí tuệ nhân tạo để Tăng cường Metaverse

1. GIỚI THIỆU

Các khái niệm mới như trí tuệ nhân tạo, học máy, thực tế ảo và blockchain đã nhập vào cuộc sống của chúng ta với việc sử dụng các tiến bộ công nghệ cho mục đích thương mại. Một trong những khái niệm mới được đem lại bởi quá trình này là Metaverse. Metaverse là một loại thế giới tưởng tượng mang lại nhiều tương tác hơn so với internet quen thuộc.

Người dùng ở đây giao tiếp với nhau đồng thời. Nó đại diện cho một vũ trụ kỹ thuật số truy cập thông qua môi trường ảo. Đó là một thế giới được thiết lập bằng cách kết hợp vũ trụ vật lý và thực tế số. Metaverse cung cấp cho người dùng không gian vô tận để họ có thể dành thời gian, mua sắm, vui chơi, gặp gỡ người mới và tạo ra các avatar của riêng họ. Các công ty công nghệ hàng đầu như Facebook, Microsoft, Apple, Google và nhiều công ty game có kế hoạch tham vọng sử dụng Metaverse.

Hệ sinh thái Metaverse dựa trên blockchain để đảm bảo tính toàn vẹn, bảo mật và kế toán cho nội dung và giao dịch của người dùng. Công nghệ blockchain là một công nghệ sổ cái phân tán lưu trữ, xác minh và truyền dữ liệu mạng thông qua các nút phân tán riêng của nó mà không cần phải dựa vào bên thứ ba. Dữ liệu blockchain không cần bất kỳ trung tâm hoặc cơ quan nào. Điều này rất quan trọng đối với Metaverse vì đó là một công nghệ ghi lại được lưu trữ trên các hệ thống mạng phân tán.

Một chủ đề khác đã trở thành một vấn đề quan trọng trong việc sử dụng metaverse và blockchain là trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo được xác định là thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các quy trình logic cao của máy tính hoặc máy hỗ trợ máy tính (như các đặc tính cụ thể của con người, tìm giải pháp, hiểu biết, suy luận, tổng quát hóa và học hỏi từ trải nghiệm trong quá khứ). Trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong nhiều lĩnh vực như giáo dục, giải trí và an ninh. Công việc của Metaverse trong những lĩnh vực này, như trong thế giới thực, đã cho phép trí tuệ nhân tạo được sử dụng trong Metaverse.

Trong nghiên cứu này, các tính năng cho phép cả hai công nghệ giải quyết vấn đề của chúng đã được xác định bằng việc hỗ trợ công nghệ blockchain, tạo nền tảng cho Metaverse, với công nghệ trí tuệ nhân tạo. Câu hỏi đặt ra là liệu việc tích hợp này có giải quyết được các vấn đề trong Metaverse và mang lại tiềm năng cho các ngành công nghiệp khác nhau hay không. Thông qua việc xem xét tài liệu, tiềm năng của việc sử dụng blockchain được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trong Metaverse đã được xác định.

2. Phương pháp và tài liệu

Việc xem xét tài liệu được thực hiện bằng cách sử dụng các cơ sở dữ liệu uy tín để xác định tiềm năng sử dụng công nghệ blockchain được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo trong Metaverse. Các từ khóa “Trí tuệ nhân tạo” VÀ “Metaverse” đã được tìm kiếm trong các cơ sở dữ liệu IEEE Xplore, Scopus và ScienceDirect. Trong số 42 kết quả tìm kiếm ở cơ sở dữ liệu IEEE Xplore, có 3 tài liệu đề cập đến tích hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ Metaverse. Trong số 57 tài liệu tìm thấy ở cơ sở dữ liệu Scopus, đã chọn 2 tài liệu. Trong số 109 kết quả gặp phải ở cơ sở dữ liệu Science Direct, đã tìm thấy 3 tài liệu đáng để xem xét cụ thể cho các từ khóa và chủ đề được chọn.

A.1. BLOCKCHAIN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Trí tuệ nhân tạo, là trung tâm của Công nghiệp 4.0, có thể được tích hợp để phát triển và cung cấp năng lượng cho blockchain. Trí tuệ nhân tạo và blockchain sẽ cùng hoạt động để đem lại những lợi ích công nghiệp và học thuật cho sự phát triển, triển khai và kinh doanh. Bởi vì tích hợp của blockchain và trí tuệ nhân tạo, họ tạo ra một công nghệ sẽ cách mạng hóa bằng cách bổ sung cho nhau trong nhiều lĩnh vực. Blockchain cung cấp các cơ hội trong danh tính, giao tiếp, ký hợp đồng, tương tác, quản trị, an ninh và riêng tư mà không cần có một trung tâm quản lý. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và blockchain sẽ cung cấp các môi trường phân tích và ra quyết định đáng tin cậy mà không có sự ảnh hưởng của bên thứ ba, bởi vì nó sẽ thiết lập một hệ thống trí tuệ nhân tạo phi tập trung. Trong khi trí tuệ nhân tạo và blockchain được sử dụng cùng với các ứng dụng khác, trong khi cung cấp các tính năng bất biến và theo dõi đặc biệt của blockchain, một số hệ thống nhận biết các mẫu và bất thường của trí tuệ nhân tạo, có ích trong việc phát hiện gian lận và trì hoãn.

Với việc triển khai trí tuệ nhân tạo và blockchain, có các hệ thống tích hợp cung cấp tính không thể thay đổi và khả năng theo dõi của blockchain, đồng thời xác định các mô hình và bất thường của trí tuệ nhân tạo, phát hiện gian lận, phát hiện sự chậm trễ và các sự kiện khác. Quyết định có thể được đưa ra bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu. Chia sẻ mô hình dữ liệu là một vấn đề đối với các nhà phát triển học máy gặp khó khăn trong việc kiểm soát quyền sở hữu dữ liệu và các mô hình huấn luyện trí tuệ nhân tạo. Blockchain có tiềm năng để giải quyết các vấn đề này vì nó có tính bảo mật tích hợp. Nhờ tính không thể thay đổi của blockchain, các bản ghi có thể được ghi lại mà không có sự điều chỉnh. Ngoài ra, nó có thể đóng các khe hở về bảo mật và riêng tư của trí tuệ nhân tạo bằng các kỹ thuật mã hóa của nó.

Nền tảng blockchain Ethereum định nghĩa hợp đồng thông minh với một tập hợp các quy tắc phải được tuân theo trước khi thực hiện các giao dịch. Những quy tắc này thường là tĩnh. Nhưng các ứng dụng hiện đại cần động lực hóa và tự động hóa. Với sự tích hợp giữa blockchain và trí tuệ nhân tạo, dự đoán ứng dụng sẽ trở nên đáng tin cậy và sẽ kết thúc những thao túng với việc loại bỏ bên thứ ba. Blockchain cung cấp một môi trường chia sẻ an toàn cho trí tuệ nhân tạo. Nó tạo ra một cơ chế tính toán phi tập trung. Nó làm rõ quá trình và phối hợp các thiết bị không đáng tin cậy bằng cách thực hiện các động thái có thể giải thích được. Sự phi tập trung đã được đề xuất như một giải pháp cho các vấn đề gây ra bởi các mục kinh doanh yêu cầu phương pháp, kiến thức và tài năng trong trí tuệ nhân tạo. Với sự phi tập trung được mang lại bởi công nghệ blockchain, sự tiến hóa của trí tuệ nhân tạo được hỗ trợ theo hướng cá nhân hóa, bảo vệ sự riêng tư và giải quyết vấn đề.

Hiểu hành vi của các thuật toán trí tuệ nhân tạo là khó khăn, mặc dù một sự hiểu rõ về quá trình ra quyết định là cần thiết trong các hệ thống sử dụng quyết định từ trí tuệ nhân tạo. Với việc sử dụng blockchain, chuỗi quyết định có thể được theo dõi bằng cách giám sát dữ liệu đào tạo. Quan trọng là xác định liệu sự cố là do máy móc hay con người gây ra bằng các lỗi xảy ra.

Các công nghệ mới đang chuyển từ tập trung sang phi tập trung; nó đã vượt qua nhiều vấn đề trong các khoa học xã hội, khoa học quản lý, khoa học ra quyết định, kinh tế và xử lý thông tin. Sự phi tập trung, khi được sử dụng với trí tuệ nhân tạo; quản lý, quản trị và nghiên cứu kinh tế đang được chú ý ngày càng nhiều. Các dịch vụ tùy chỉnh có thể được cung cấp trên thông tin riêng tư được ghi lại trên blockchain với trí tuệ nhân tạo. Các phân tích được phép có thể được thực hiện bằng cách thu được sự cho phép từ người dùng. Nó hỗ trợ “phi tập trung”, một trong những nguyên tắc cơ bản của blockchain, bằng cách cho phép người dùng kiểm soát thông tin cá nhân. Vì blockchain không thể ra quyết định, nhờ tích hợp với trí tuệ nhân tạo, khoảng cách này được đóng và một hệ thống an toàn và động được cung cấp. Kích thước của sổ cái phân tán tăng lên khi lượng dữ liệu đầu vào lớn trên blockchain. Đó là lý do tại sao các tệp trở nên nặng nề. Với học máy, gánh nặng của các sổ ghi chép có thể được giảm bớt bằng các phương pháp chuẩn hóa và làm sạch dữ liệu.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo cung cấp tính bảo mật và khả năng mở rộng cho blockchain. Nó cung cấp một cơ chế tùy chỉnh giúp bảo vệ sự riêng tư. Nó cũng cung cấp việc thực thi tự động các giao dịch và quản lý. Các công nghệ blockchain hiện tại tập trung vào tính thông minh của các hợp đồng thông minh. Với trí tuệ nhân tạo, các hợp đồng thông minh an toàn, chịu được rủi ro, tự động mã hóa, tự động kiểm toán có thể được viết. Trí tuệ nhân tạo giải quyết các vấn đề giữa động lực, sự đồng thuận, bảo mật và các khía cạnh khác cần được cân bằng trong giai đoạn thiết kế của blockchain và giúp đạt hiệu suất cao hơn từ các hệ thống blockchain.

A.2. BLOCKCHAIN VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO CHO METAVERSE

Blockchain là một trong những cơ sở hạ tầng chính của Metaverse. Nó có thể kết nối các hệ thống nhỏ cô lập và tạo ra một hệ thống kinh tế minh bạch, mở, hiệu quả và an toàn cho Metaverse. Nếu không có công nghệ blockchain, sẽ khó để nhận ra giá trị của tài nguyên hoặc hàng hóa trong Metaverse hoặc có các tương tác tương đương trong nền kinh tế thực. Nếu thiếu sự hỗ trợ từ công nghệ này, sẽ khó để xác định giá trị thương mại của tài nguyên và hàng hóa trong trường hợp các yếu tố ảo trong Metaverse tương tác với nền kinh tế thực.

Metaverse là một thế giới cyber nơi hoạt động xã hội và kinh tế có thể được thực hiện tự do. Trong thế giới này, việc áp dụng công nghệ Metaverse được tăng tốc bằng việc sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ blockchain. Vì Metaverse hoạt động bằng cách tuân thủ các quy tắc được xác định bởi nhà thiết kế của nó, sự tồn tại của trí tuệ nhân tạo là một công nghệ sẽ đảm bảo việc áp dụng đúng các quy tắc được xác định bởi nhà thiết kế này. Trí tuệ nhân tạo sẽ tăng cường hiệu quả và thông minh hoạt động của Metaverse. Ví dụ, với các dịch vụ giọng nói thông minh, hỗ trợ kỹ thuật như nhận dạng giọng nói và giao tiếp có thể được cung cấp cho người dùng Metaverse.

Gần đây, thiết kế thành phố sử dụng thực tế ảo và tăng cường dựa trên các hệ thống trí tuệ nhân tạo được đưa vào hoạt động dựa trên dữ liệu quy mô lớn trong Metaverse đã trở thành một xu hướng trong đô thị thông minh dựa trên dữ liệu. Công nghệ trí tuệ nhân tạo – đặc biệt là học sâu – có tiềm năng lớn cho Metaverse về mặt hoạt động và thiết kế tự động. Vì vậy, nó hoạt động tốt hơn so với các phương pháp truyền thống.

Dữ liệu lớn được tạo ra trong Metaverse, được cho là sẽ được sử dụng bởi một số lượng lớn người dùng trong tương lai. Vì lí do này, vấn đề bảo mật đang ở hàng đầu. Vì hành động của người dùng ảnh hưởng đến người dùng khác, cần có một chiến lược bảo mật ổn định trong Metaverse. Trí tuệ nhân tạo và học máy cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các hệ thống Metaverse bằng cách nhằm đạt hoặc thậm chí vượt qua trình độ học tập của con người.

3. THẢO LUẬN

Với sự phát triển của nền kinh tế số, việc quản lý tài sản quy mô lớn và phát hiện giao dịch gian lận đã trở nên khó khăn. Tại điểm này, trí tuệ nhân tạo tạo ra và quản lý tài sản kỹ thuật số và kiểm soát các giao dịch giữa các cơ sở dữ liệu khổng lồ. Trí tuệ nhân tạo cung cấp bảo vệ quyền riêng tư với các thuật toán tự động phát hiện các sở thích riêng tư của người dùng trong Metaverse. Như vậy, một hệ thống bảo mật Metaverse được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được hình thành.

Khi sử dụng với học sâu Metaverse, nó cung cấp hiệu suất nhận dạng cao và mô hình tạo ra tự nhiên hơn. Trí tuệ nhân tạo có thể hoạt động trong nền tảng của Metaverse để tạo ra cải tiến từ các hành động và tương tác của người dùng với các bản sao kỹ thuật số. Bước tiếp theo trong việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong Metaverse là chuyển đổi Metaverse, đã trở nên thông minh với các thuật toán trí tuệ nhân tạo, thành Metaverse, xây dựng phần cứng thông minh với các thuật toán AI. Tổng thể, các bài viết đề cập cho thấy lợi ích chính của tích hợp blockchain và trí tuệ nhân tạo, nói chung, là giải quyết các vấn đề bảo mật.

4. KẾT LUẬN

Metaverse là một kỷ nguyên Internet mới mang thế giới vật lý vào một chiều không gian khác. Đó là một công nghệ sẽ mang đến những góc nhìn và cơ hội mới cho các lĩnh vực mà nó kết nối. Vì vậy, các cơ hội mà nó tạo ra và tiềm năng của nó cho tương lai là rất lớn. Việc vũ trụ Metaverse hoạt động với blockchain đưa nó lên một tầm cao mới về công nghệ, trong khi những vấn đề được đưa ra bởi blockchain được giải quyết bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Hơn nữa, điều này không phải là một lợi ích một chiều. Blockchain, với các tính năng của nó, cung cấp giải pháp cho các tình huống khó khăn của AI. Trong trường hợp này, sự tích hợp của Metaverse, blockchain và AI tạo ra tiềm năng vững chắc về mặt công nghệ. Trong nghiên cứu này, các tình huống tích cực và tiêu cực sẽ gặp phải khi công nghệ Metaverse được tích hợp với blockchain và AI được thảo luận. Tiềm năng của công nghệ tích hợp này đã được đánh giá.

Vì công nghệ Metaverse là mới và mở cho việc phát triển công nghệ, các chủ đề nghiên cứu cho các nghiên cứu tương lai khá rộng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu sót ở điểm ứng dụng. Đề xuất của chúng tôi cho các nghiên cứu tương lai là xác định những lợi ích của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo bằng cách phân tích trường hợp trên các ví dụ đã được áp dụng Metaverse và AI.