Việc phát triển các phương pháp khoa học phân tích có thể kết hợp sức mạnh của trí tuệ nhân tạo và con người đã mang khái niệm về ngựa chém từ truyền thuyết đến hiện thực. Trong thần thoại Hy Lạp, ngựa chém là những sinh vật nửa người nửa ngựa. Trong khoa họcKhoa học phân tích đằng sau ChatGPT: Ngựa chém của con người và thuật toán