I. GIỚI THIỆU Ngày nay, Trí tuệ Nhân tạo (AI) được sử dụng trong hầu hết mọi lĩnh vực. Phương pháp công nghệ hiện đại này đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của nhiều cá nhân, cho dù đó là một nhà khoa học hay một doanh nhân. AI đang trở nên ngày càng phổQuyết định quản lý kinh doanh chuyển đổi bởi Trí tuệ Nhân tạo