1 Giới thiệu 1.1 Proptech, – Một Động lực Mới trong Ngành Bất động sản Thế kỷ 21 được đánh dấu bởi sự thay đổi số hóa. Hàng ngày, những khả năng kỹ thuật hoàn toàn mới đang xuất hiện. Điều này gây ra một cuộc cách mạng chưa từng có với tốc độ nhanhĐổi mới mô hình kinh doanh trong phân phối bất động sản bằng cách sử dụng thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo