1. GIỚI THIỆU Trước hết, tiếp thị là một kỹ thuật để giao tiếp, tạo ra, trao đổi và cung cấp các sản phẩm có giá trị cho khách hàng, đối tác, khách hàng hoặc người tiêu dùng. Ban đầu, có vẻ rất khó để liên kết lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo với cácCải cách Kinh doanh và Tiếp thị bằng Trí tuệ Nhân tạo