1. Giới thiệu Kể từ khi ChatGPT được phát hành lần đầu cho công chúng vào tháng 11 năm 2022, đã có rất nhiều người thử nghiệm và rất ngạc nhiên về khả năng của nó. Có thể nói rằng ChatGPT đã tạo ra một cuộc náo động khá lớn. Theo ChatGPT chính nó, ChatGPTĐào tạo Y tế và ChatGPT – Thanh gươm hai lưỡi