1 Giới thiệu AI là một nhánh của Khoa học máy tính liên quan đến nghiên cứu và tạo ra các hệ thống máy tính. AI thể hiện một số hình thức của trí thông minh: Các hệ thống có thể học được các khái niệm và nhiệm vụ mới, Có thể suy luận vàCác ứng dụng tiềm năng của Trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực đời sống khác nhau