1. GIỚI THIỆU Các khái niệm mới như trí tuệ nhân tạo, học máy, thực tế ảo và blockchain đã nhập vào cuộc sống của chúng ta với việc sử dụng các tiến bộ công nghệ cho mục đích thương mại. Một trong những khái niệm mới được đem lại bởi quá trình này làSử dụng Trí tuệ nhân tạo để Tăng cường Metaverse